Ekologija NI varstvo okolja

Ekologija NI varstvo okolja. Vendar ljudje še vedno velikokrat enačijo ekologijo z varstvom okolja.

Kot študentko ekologije, so me ljudje velikokrat spraševali o temah katere se nanašajo na varstvo okolja. Še posebej aktualna so bila vprašanja o ravnanju z odpadki, ali pa glede okoljevarstvenih tem za katere so slišali med gledanjem večernih poročil. Seveda jim na ta vprašanja, kot Ekologinja, nisem znala odgovoriti.

Sedaj, ko je moja študijska smer varstvo okolja, pa me ljudje sprašujejo kaj naj bi kot okoljevarstvenik sploh počela.

Videti je, da ljudje z varstvom okolja bolj povezujejo ekologijo, kot pa okoljevarstvenike.

Domnevam da je k temu, napačnemu pojmovanju ekologije pripomogla uporaba  izrazov ‘ekološko’, ‘ekološka pridelava’, ‘eko’ ipd. Ter da je za nezanesljivost izraza ‘okoljevarstvenik’ krivo nezadostno znanje ljudi, kateri se zaradi njihovih prepričanj in članstva v kateri od okoljevarstvenih nevladnih organizacij, okličejo za okoljevarstvenike.

Iz tega vidika je ljudi, kateri so izkušeni na področju varstva okolja in/ali imajo opravljeno šolanje, malo neprimerno imenovati Okoljevarstvenik (čeprav ima le-ta opravljen magisterij.). Zato so nas šolske ustanove poimenovale Ekotehnologi, kar pa ima zopet poudarek na EKO in ljudi spominja na ekologijo..

Kaj pa je ekologija?

V eni od preteklih objav sem že pisala o tem kaj je varstvo okolja (kot znanost). Zato bom danes pisala o tem, kaj je ekologija.

Ekologija je znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Okolje organizma vsebuje njegovo fizično naravno bivališče (habitat), ki ga lahko opišemo z vsoto krajevnih dejavnikov kot sta podnebje in geologija in tudi drugih organizmov, ki si bivališče delijo. Pojasnjuje, kako živijo rastline in živali v povezavi druga z drugo, kako so odvisne od naravnih virov in dobrin (tla, voda, zrak, sončna svetloba). Preučuje prilagoditve življenjskim razmeram, kjer organizmi živijo. Zato je interdisciplinarna veda, ki povezuje biologijo in vede o Zemlji. Znanstvenik, ki deluje na področju ekologije, je ekolog.

Kadar govorimo o konkretni vrsti ali drugem taksonu, pomeni ekologija skupek vseh interakcij tega taksona z živim in neživim okoljem, torej habitat, kjer lahko živi, njegovi plenilci, zajedavci, plen idr. V zadnjem času se izraz pogosto, a nekoliko neustrezno uporablja kot sopomenka za sorodno, a mnogo ožje področje okoljevarstva (oz. naravovarstva), ki obravnava človekovo prizadevanje za zmanjšanje lastnega škodljivega vpliva na okolje.

Kakšna je torej razlika med ekologijo in varstvom okolja?

Glavna razlika med ekologijo in varstvom okolja je ta, da ekologija človeka vidi kot vrsto. Človek je le ena izmed vrst živali s katerimi se ta veda ukvarja. Pri varstvu okolja, pa je v ospredju človek in je obravnavan kot edina vrsta katera lahko aktivno povzroča spremembe.

Ekologija Varstvo okolja
Preučuje odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem Obravnava človekovo prizadevanje za zmanjšanje lastnega škodljivega vpliva na okolje
Preučuje naravne procese Obravnava vplive dejavnosti katere je razvil človek
Ekosistemi, živa in neživa narava,… Ravnanje z odpadki, onesnaževanje, rešitve okoljskih problemov,…
Široka naravoslovna veda Lahko ga obravnavamo kot podkategorijo ekologije, katera se ukvarja izključno s človekom in njegovimi vplivi
Na kratko:

Ekologija se ukvarja z odnosi med VSEMI živimi bitji ter živim in neživim okoljem, ter naravnimi procesi.

Varstvo okolja pa se ukvarja s ČLOVEŠKIMI vplivi na živo in neživo okolje, ter naravne procese.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •