Back
 1. Splošno
 • Teksti, slike, video posnetki in vsa druga vsebina objavljena na gaia-s.org je last Gaia-s, avtorice Anja Debeljak. (V primeru da je objavljena vsebina last gostujočega avtorja bo to dopisano v objavi.)
 • Vsebine ni dovoljeno kopirati, ali uporabljati v komercialne namene v kateremkoli mediju, brez pisnega dovoljenja avtorja in navedbe lastništva originalnega avtorja.
 • Uporaba loga ali katerih koli vizualnih materialov v lasti Gaia-s je prepovedana.
 • Deljenje spletnih povezav in povzetkov je dovoljeno le v primeru, da je jasno naveden avtor in lastnik povezave/povzetka, Gaia-s, Anja Debeljak.
 • Vsebine, prestavljene na spletni strani, so mnenja glede določene teme, katera so povzeta iz različnih virov. Vsebine NISO znanstvena dejstva, in jih kot dejstva NI dovoljeno uporabljati.
 • Vsa vsebina na Gaia-s je informativne narave.
 • Gaia-s ne odgovarja za možne napačne ali nepopolne informacije, prav tako ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe, izgube ali kakršnokoli škodo storjeno zaradi informacij pridobljenih na gaia-s.org.
 • Avtor ne prevzema odgovornosti za nedostopnost virov.
 1. Gostujoče objave
 • Gostujoče objave na Gaia-s bodo jasno označene, vključno z navedbo gostujočega avtorja.
 • Vsebina (teksti) gostujočih objav so last avtorja kateri jo je zapisal.
 • Vizualni elementi (slike, video posnetki,..) morajo biti, v primeru da niso last gostujočega avtorja, posebej označeni tako da dodelijo lastništvo avtorju.
 • Več o gostujočih objavah najdete na povezavi »Gostujoče objave«.
 1.   Sponzorstvo, oglaševanje, prodaja.
 • Gaia-s ne sprejema ponudb za sponzorirane objave, oglaševanje ali prodajo na spletni strani (gaia-s.org) ali na katerem koli povezanem socialnem mediju.

error: Content is protected !!