Krajinski park Sečoveljske soline [Foto dnevnik]

Kot sem omenila v objavi Naravni rezervat Škocjanski zatok (Foto dnevnik) sem 8. Avgusta obiskala dve mokrišči, drugo mokrišče je Krajinski park Sečoveljske soline (v nadaljevanju bom uporabljala kratico imena: KPSS) o katerem bom pisala danes. Sečoveljske soline so v Sloveniji največje delujoče soline. Zavarovane so kot krajinski park, razglašene kot območje Nature 2000, na mednarodni … Continue reading Krajinski park Sečoveljske soline [Foto dnevnik]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •